α77II(ILCA-77M2)のシャッター音(Shutter Sound) [8コマ/秒]

α77II(ILCA-77M2)のシャッター音(Shutter Sound) [8コマ/秒]

Shutter sound of α77II(ILCA-77M2) – 8fps

α77II(ILCA-77M2) – 2014年6月6日発売
https://goo.gl/Flx5oO
連続撮影優先AEモード時:最高約12コマ/秒
通常連続撮影Hi時:最高約8コマ/秒

α57(SLT-A57)同様、設定で電子先幕がONにできるようになったので、1枚撮影で1音となっている。

# 電子先幕がONにできないα55(SLT-A55V)は、1枚で2音。

録音(PJ-30)は本体背後に設置

[他機のシャッター音]
https://goo.gl/IyhnyW

[録画機]

OLYMPUS STYLUS XZ-2
https://goo.gl/MLba87

[録音機]

OLYMPUS PJ-30
https://goo.gl/og3fOO

PJ-35も録音に関しては同等
https://goo.gl/f31KMD

[関連記事]

SONY α77II(ILCA-77M2)
https://alpha-photo.net/archives/category/sony/a77ii-ilca-77m2

OLYMPUS PJ-30 レビュー
https://shattered-blog.com/archives/3935

OLYMPUS PJ-30 メモリー管理と音質設定
https://shattered-blog.com/archives/4077

OLYMPUS STYLUS XZ-2
https://alpha-photo.net/archives/category/olympus/stylus-xz-2


コメント閲覧及び投稿は YouTube で可能です。